Člani 20-21

 • Bahč Vladimir Gregor, ustanovni član
 • Bahč Vladimir
 • Baškovič Andrej
 • Blatnik Stanislav
 • Bratož Aleš
 • Cajnar Jože
 • Centa Polonca
 • David Štefan, ustanovni član
 • Dular Boris
 • Dular Tina
 • Erenda Ivan
 • Forjan Matej
 • Gole Sonja
 • Gorenc Dori
 • Gorjup Jan
 • Gorjup Marko
 • Hećinović Tonislav
 • Janc Denis
 • Kapetan Milan, ustanovni član
 • Kapš Rafael, ustanovni član
 • Kastelec Žan
 • Klemenc Janez
 • Koračin Branko
 • Longar Ivan
 • Medle Gorazd
 • Metelko Aleksej
 • Mikec Denis
 • Muhič Jani
 • Papež Marija
 • Petkovič Andrej
 • Pibernik Primož
 • Pirc Majda
 • Rostočil Zlatko, ustanovni član
 • Škof Franci
 • Škrinjar Andrej
 • Višić Ante
 • Žužić Čavrk Ksenija, ustanovni član