Člani 19-20

 • Bahč Vladimir Gregor, ustanovni član
 • Bahč Vladimir
 • Baškovič Andrej
 • Cajnar Jože
 • Centa Polonca
 • David Štefan, ustanovni član
 • Dular Boris
 • Dular – Ferlež Tina
 • Erenda Ivan
 • Glogovšek Natalija
 • Gole Sonja
 • Gorenc Dori
 • Gorjup Jan
 • Gorjup Marko
 • Janc Denis
 • Kapetan Milan, ustanovni član
 • Kapš Rafael, ustanovni član
 • Klemenc Janez
 • Koračin Branko
 • Kralj Samo
 • Longar Ivan
 • Medle Gorazd
 • Medle Jožica
 • Metelko Aleksej
 • Mikec Denis
 • Muhič Jani
 • Papež Marija
 • Pavlin Stanislav, ustanovni član
 • Pibernik Primož
 • Pirc Majda
 • Račečič Skrt Urška
 • Rostočil Zlatko, ustanovni član
 • Škof Franci
 • Škrinjar Andrej
 • Yebuah Robert, ustanovni član
 • Žužić Čavrk Ksenija, ustanovni član