Lionizem na Dolenjskem

Prve zamisli in spodbude za ustanovitev dobrodelne organizacije na Dolenjskem Lions kluba segajo v leto 1992, ko me je lion Zlatko Rostočil, takratni član LC Nairobi Gigiri iz Kenije, seznanil in navdušil za gibanje lionizma. Kasneje sem se povezal tudi s prvim klubom v Sloveniji, tj. LK Ljubljana, kjer mi je bil v veliko pomoč in podporo pri ustanovitvenih aktivnostih lion Janez Bohorič, takratni predsednik tega kluba. Iniciativni odbor je pripravil vse potrebno za ustanovitev kluba.

5. junija 1993 je bil na gradu Otočec ustanovitveni zbor LK Novo mesto, ki so se ga poleg ustanovnih članov udeležili še dr. Walter Reinartz, LCI koordinator za območje Slovenije, lion Janez Bohorič, takratni predsednik LK cone v Sloveniji in lion Miro Bogataj iz LK Ljubljana kot guiding lion. Botrstvo je prevzel LK Ljubljana, sobotrstvo pa LC Nairobi Gigiri iz Kenije. 28. junija 1993 nas je mednarodna Lions organizacija s sedežem v Oak Brooku v ZDA uradno registrirala kot 5. slovenski LK pod številko 7894- 054684 in nam podelila ustanovno listino.

16. oktobra 1993 smo organizirali svečani ustanovni večer Charter night v Kristalni dvorani hotela Krkinih zdravilišč v Dolenjskih Toplicah. To je bilo hkrati tudi srečanje vseh slovenskih LK in LC Nairobi Gigiri, ki je izredno lepo uspelo.

Že takoj po ustanovitvi smo začeli aktivno delovati. Sprejeli smo podroben program dela kot tudi usmeritve za dodeljevanje pomoči. Sredstva za pomoč smo v prvem letu delovanja pridobili predvsem s članarino, z dotacijo sponzorjev ter z organizacijo srečelova na Charter nightu.

Vsi člani smo pripomogli, da smo v naslednjih letih izpolnili zahtevne dobrodelne projekte, ki so bili usmerjeni v pomoč obolelim z multiplo sklerozo, pomoč slepim in slabovidnim, pomoč novomeški osnovni šoli Dragotin Kette, pobratenje z LC Nairobi Gigiri iz Kenije in LC Kutjevo s Hrvaške, navezavo stikov s hrvaškimi in slovaškimi LC in lionsi, izmenjavo mladih, vključitev v slovenski in svetovni Lions projekt Sight first ter botrstvo kluba LK Maribor Piramida, LK Krško, LK Ribnica in LK Trebnje.

Naše delo je bilo že v prvem letu in kasneje opaženo, saj smo bili vseskozi med najaktivnejšimi slovenskimi klubi Lions. Zato so tako klub kot številni posamezniki v njem prejeli veliko priznanj in odlikovanj slovenskega Distrikta 129 in mednarodne LCI organizacije za svoje plemenito delo. Številni naši člani opravljajo tudi pomembne funkcije v slovenskem distriktu.

Prepoznavni smo postali tudi v ožji in širši skupnosti, ki nas je dobro sprejela kljub začetni zadržanosti.

Vsi skupaj pa vedno znova dokazujemo, da smo lionsi tisti, ki znamo, hočemo in zmoremo učinkovito pomagati povsod tam, kjer je pomoč najbolj potrebna.

We serve – Pomagamo

Milan Kapetan,
PDG, ustanovni predsednik LK Novo mesto v letu 1993/1994