Predstavitev kluba

LIONS KLUB NOVO MESTO


Lions klub Novo mesto je v 1. coni regije 2. Distrikta 129 - Slovenija.
Številka kluba: 054684

Klubski večer:1. in 3. torek v mesecu
Naslov kluba: Hotel grad Otočec, Grajska cesta 2,8222 Otočec ob Krki

Datum ustanovitve: 5.6.1993
Ustanovni večer: 16.10.1993
Mentor: Miro Bogataj
Bančni račun odprt pri NLB d.d., SI56 0297 0025 4707 615, SWIFT: LJBASI2X

Kontakt: Denis Janc, tajnik kluba
Vorančeva ulica 12, 8000 Novo mesto, Tel.: 07 33 25 000


PREDSEDSTVA


2021-2022
Predsednik: Jan Gorjup
Tajnik : Denis Janc


2020-2021
Predsednik: Aleksej Metelko
Tajnik : Urška Račečič Skrt


2019-2020
Predsednik: Denis Janc
Tajnik : Urška Račečič Skrt


2018-2019
Predsednik: Ivan Erenda
Tajnik : Majda Pirc


2017-2018
Predsednik: Andrej Baškovič
Tajnik : Majda Pirc


2016-2017
Predsednik: Denis Mikec
Tajnik : Majda Pirc


2015-2016
Predsednik: Vladimir Bahč
Tajnik : Majda Pirc


2014-2015
Predsednik: Urška Račečič Skrt
Tajnik : Majda Pirc


2013-2014
Predsednik : Gorazd Medle
Tajnik: Majda Pirc


2012-2013
Predsednik : Jože Cajnar
Tajnik: Majda Pirc


2011-2012
Predsednik : Boris Dular
Tajnik: Majda Pirc


2010-2011
Predsednik : Marko Gorjup
Tajnik: Majda Pirc


2009-2010
Predsednik : Andrej Škrinjar
Tajnik: Majda Pirc


2009-2008
Predsednik : Ivo Longar
Tajnik: Andrej Škrinjar


2007-2008
Predsednik : Ksenija Žužić Čavrk
Tajnik: Andrej Škrinjar


2006-2007
Predsednik : Polonca Kukec
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk


2005-2006
Predsednik : Andrej Tiran
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk


2004-2005
Predsednik : Robert Yebuah
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk


2003-2004
Predsednik : Rafael Kapš
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk


2002-2003
Predsednik : Peter Miklavčič
Tajnik Ksenija Žužić Čavrk


2001-2002
Predsednik : Slavko Pavlin
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk


2000-2001
Predsednik : Jernej Klemenc
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk


1999-2000
Predsednik : Štefan David


1998-1999
Predsednik : Jože Kukec
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk


1997-1998
Predsednik : Tone Škerlj
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk


1996-1997
Predsednik : Eizabeta Rustja
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk


1995-1996
Predsednik : Gregor Vladimir Bahč
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk


1994-1995
Predsednik : Peter Kapš
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk


1993-1994
Predsednik : Milan Kapetan, ustanovni predsednik LK Novo mesto
Tajnik: Ksenija Žužić Čavrk